Vi benytter oss av informasjonskapsler "Cookies" Les mer om informasjonskapsler her. Denne informasjonen finner du også nederst på denne siden.
Menu

Nå skal oljefyren ut

illustration

Innen 2020 skal alle som har oljefyr ha byttet ut denne med alternativ energikilde!

– Vær smart og velg luft til vann varmepumpe!

Er du en av de 100 000 boligeierne som har en oljefyr?

Er du en av de 200 000 boligeierne som har en parafinkamin?

Da må du begynne å vurdere andre mer miljøvennlige løsninger for å varme opp huset ditt!

Hvis du velger varmepumpe vil du ha en miljøvennlig oppvarming og samtidig redusere dine fyringskostnader betydelig. Varmepumpe vil også være enklere for deg da du slipper å tenke på å bestille en tankbil som skal komme for å fylle opp din olje- eller parafintank.

Når du bytter fra oljefyring til varmepumpe vil du også bidra til mindre lokal luftforurensing i ditt nærområde til glede for deg og dine naboer.

Forbud fra 2020 mot oljefyring i Norge

Fra 2020 er det ikke lengre lov å bruke fossil olje eller parafin til oppvarming av boliger i Norge. Det ble bestemt i klimaforliket som ble vedtatt den 7. juni 2012. Dette er en del av handlingsplanen for å kutte klimagassutslipp i Norge. De fleste oljefyringsanlegg og parafinbrennere i Norge er installert i tidsrommet 1945 til 1973. Dette er anlegg som er teknisk sett utrangert og lite effektive.

De boliger som fortsatt varmes opp med olje- eller parafin er samtidig de som har høyest fyringskostnader. Den største faren med oljefyringsanlegg er lekkasje fra oljetank til grunnen. Hvis dette skjer på din eiendom kan det koste deg opp mot 1 million kroner i opprydningskostnader.

Bruk fagfolk

Når du skal installere varmepumpe er det viktig å bruke noe tid på å finne en lokal forhandler som har god kompetanse på installasjon av varmepumper. Det er også viktig å velge et anerkjent merke når du skal installere varmepumpe, slik at du er sikret support og reservedeler i hele varmepumpens levetid.

Det er i dag over 600 000 boliger som har installert varmepumpe, og varmepumpe er også et svært godt alternativ for boliger som i dag har elektrisk oppvarming eller vedfyring.
Luft til vann varmepumper er et populært alternativ for de som ønsker å bygge ny bolig eller har et vannbårent system i dag.

Luft til vann varmepumper kan varme opp både vann og bolig

For deg som bor i bolig med vannbåren gulvvarme eller radiatorer, kan luft/vann varmepumpe være et godt alternativ.
Du kan enten beholde eksisterende system (oljefyr eller elkassett) som reserve til kalde dager, eller du kan bytte til en type varmepumpe hvor alle funksjoner er samlet i samme enhet.

Med luft/vann varmepumpen kan du dekke behovet for energi både til oppvarming og varmtvann store deler av året. På de kaldeste dagene i løpet av vinteren må du bruke tilleggsvarme.

Luft til vann varmepumper kan gi deg store besparelser

Luft/vann varmepumper henter energien fra luften ute og avgir varme via vannbåren gulvvarme, radiatorer eller konvektorer. Med disse varmepumpene får du igjen 2,5 til 3,5 ganger så mye varme som den strømmen du tilfører.Oversikt over mulig besparelse med varmepumpe finner du her. Luft/vann varmepumpene har en levetid på rundt 15 år og er som regel nedbetalt i løpet av 6 – 10 år. Deretter får du netto besparelse. Norges astma- og allergiforbund anbefaler vannbåren varme for et best mulig innemiljø i boligen.

Fordeler med luft til vann varmepumper:

– Har lavere investeringskostnader enn for eksempel vann/vann varmepumper
– Varmekilden som er luften ute, er alltid tilgjengelig.
– Gir en meget god varmefordeling og jevn temperatur.
– Krever relativt små inngrep dersom det allerede eksisterer et vannbårent distribusjonssystem i boligen som for eksempel oljefyring.

Utvalgte produkter