Vi benytter oss av informasjonskapsler "Cookies" Les mer om informasjonskapsler her. Denne informasjonen finner du også nederst på denne siden.
Menu

Bruk av varmepumpen

Panasonic

Fjernkontrollens innstillinger
Når vi har montert en varmepumpe, stiller vi inn fjernkontrollen på de anbefalte områdene og forklarer kunden i bruk av denne.
Det kan imidlertid gå lang tid mellom hver gang fjernkontrollen brukes, spesielt ved å endre andre funksjoner enn bare temperaturen. Vi vil her prøve å gi en enkel forklaring til hvordan fjernkontrollen brukes:

1: For hver gang du trykker på en knapp på fjernkontrollen, SKAL innedelen respondere med et lite pip. For at dette skal skje, er det veldig viktig å IKKE trykke for raskt på knappene. Trykk én gang på fjernkontrollen og VENT på pip. Trykk deretter én gang til og VENT på pip. Når du har trykket på fjernkontrollen, og innedelen piper, betyr det kort og greit at den har mottatt beskjeden du har gitt. Dersom det ikke kommer et pip når du trykker, har ikke innedelen registrert beskjeden din.

Dersom dette skjer, trykk deg tilbake til den kommandoen du var i før du prøvde å justere innedelen. Dette kan gjøres ved at du snur ryggen til pumpen, og innedelen dermed ikke mottar det du trykker på fjernkontrollen. Dersom du er usikker på om fjernkontrollen og innedelen er innstilt på det samme, kan du tilbakestille innedelen via fjernkontrollen. Ta kontakt med oss så hjelper vi deg med dette pr.tlf eller epost. Mulige feilkilder til at dette oppstår kan være svake batterier i fjernkontrollen, eller at du står for langt unna innedelen når du betjener fjernkontrollen, eller at du har trykket for raskt på knappene.

2: Fjernkontrollen har en MODE-knapp til venstre. Skal du ha varme, anbefaler vi at du har innstilt denne på HEAT i displayet. Når innstilt temperatur på fjernkontrollen er oppnådd, vil innedelen kun sirkulere og rense luften i rommet, og kobler automatisk ut varmingen i rommet. Dersom du har denne funksjonen innstilt på AUTO, vil varmepumpen begynne å kjøle dersom du f.eks fyrer i ovnen, og varmen i rommet overskrider den innstilte temperaturen på fjernkontrollen. Dette er svært dårlig økonomi!

Ved MODE-knappen kan du på de mest utstyrte modellene velge mellom ulike funksjonene som:
COOL (Kjøling), DRY (Tørk), FAN (Kun viftesirkulasjon), +8/10-HEAT (8-10graders varmefunksjon), AUTO (Automatisk styring mellom varme å kjøling, IKKE ANBEFALT), og HEAT (Anbefalt).

3: På høyre side har du funksjoner som FAN SPEED og AIR SWING.
FAN SPEED betyr viftehastighet. Her kan du velge mellom totalt 5 hastigheter på fjernkontrollen. Vær oppmerksom på at dersom du stiller viftehastigheten på f.eks 1 (Quiet) eller 2, vil du BEGRENSE innedelens behov for å «gi gass» når det er behov for det. Da hjelper det svært lite å stille temperaturen på 27 grader, for så å være misfornøyd med at det i rommet ikke er mer enn 21 grader. Vi anbefaler derfor at viftehastigheten står på HASTIGHET 3 eller mer. Du kan også teste frem til hvilke hastigheter som passer inn hos deg. Mange som har viftehastigheten på auto, kan oppleve at det kan kjennes småkaldt og at det aldri blir tilstrekkelig varmt. Da må man øke hastigheten på viften for å få fordelt luften bedre.

AIR SWING styrer innedelens luftspjeld. Her kan du velge hvilken posisjon du ønsker at spjeldet skal stå i. Dersom du stiller AIR SWINGAUTO, vil innedelen styre spjeldet selv etter behov.

4: Piltastene brukes til å justere ønsket romtemperatur.

5: QUIET kan være greit å bruke for en kort periode, dersom man skal ta seg en blund på sofaen. Husk å slå den av igjen etterpå.
Dette fordi denne funksjonen begrenser innedelens viftehastighet til minimum, og du derfor i kalde perioder ikke får tilstrekkelig luftsirkulasjon for å varme opp rommet.

6: POWERFUL gjør at varmepumpen yter alt den klarer. Denne kan brukes dersom du har vært borte og hatt en lav innstilt temperatur, og ønsker hurtig oppvarming. Denne kombineres gjerne med at temperatur-innstillingen på fjernkontrollen økes samtidig. Vær oppmerksom på at fra du trykker på denne knappen, og til innedelen kommer ordentlig igang, må kompressoren i utedelen produsere opp nok trykk. Dette kan ta inntil 10 minutter fra du har trykket på knappen! Samme gjelder dersom varmepumpen går for fullt, og du skrur av powerful-funksjonen!

7: Patrol er varmepumpens automatisk styrte rensefunksjon. Når denne knappen trykkes inn, vil det komme et lys på innedelen som står på kontinuerlig. I tillegg vil det av og til dukke opp et annet lys på e-ion -merket på innedelen. Det betyr altså at Patrol-funksjonen har funnet ut at det er behov for luftrensing.

8: e-ion er luftrensefunksjonen til varmepumpen. Denne kan du sette på selv dersom du ønsker det. Vi anbefaler derimot at du lar Patrol funksjonen stå på i stedet, og dermed lar varmepumpen styre rensingen selv.

Utvalgte produkter